Wat maakt circulaire plastics in de praktijk zo belangrijk?

Geplaatst op

We leven in een wereld waarin er zich heel wat verschillende gezondheidsrisico’s stellen. Om deze gezondheidsrisico’s in te kunnen perken hebben overheden verschillende doelstellingen uitgewerkt. Eén van deze doelstellingen heeft betrekking tot het (drastisch) verlagen van de hoeveelheid aan CO2 die landen uitstoten. Dit is natuurlijk een geweldig mooie doelstelling, maar hoe moeten we deze in de praktijk nu precies gerealiseerd krijgen? Onder meer door ervoor te kiezen om de manier waarop we plastics tegenwoordig gebruiken te veranderen. Hoe? Bijvoorbeeld door volop in te zetten op het gebruik van circulaire plastics!

  1. Welk probleem stelt er zich met gewone plastics? 

Er zijn verschillende problemen die zich stellen waarvoor circulaire plastics een oplossing zouden kunnen bieden. In eerste instantie is er natuurlijk het feit dat de standaard plastics die we allemaal kennen en reeds vele jaren gebruiken ongelooflijk schadelijk zijn. Dit is echter niet het enige probleem. Door de jaren heen werd er reeds heel wat onderzoek gedaan naar mogelijkheden om plastic milieuvriendelijker te maken. Eén van de zaken die uit deze onderzoeken naar voren is gekomen is het zogenaamde bioplastic. Ondanks haar benaming lijkt er zich in de praktijk op vlak van milieuvriendelijkheid toch een belangrijk probleem te stellen. Bioplastic blijkt immers met de huidige recycling infrastructuur niet recyclebaar.

  1. Wat zijn circulaire plastics en hoe kunnen ze ons milieu helpen?

Door het in het leven roepen van zogenaamde circulaire plastics wordt ervoor gezorgd dat u kunt rekenen op tal van verschillende voordelen, namelijk: 

  1. Het plastic kan langer in de keten worden gehouden; 
  2. Het is mogelijk om de CO2-productie drastisch te verlagen. 

In de praktijk kan er vandaag de dag nog altijd worden vastgesteld dat er heel wat plastics zomaar worden verbrand. Dit zorgt ervoor dat ze slechts voor een beperkt deel worden benut. Het moet dan ook de doelstelling zijn om ervoor te kunnen zorgen dat plastics zo lang mogelijk deel kunnen gaan uitmaken van de keten. Op deze manier is het door gebruik te maken van circulaire plastics mogelijk om het gebruik van fossiele olie in de plastic productie aanzienlijk te beperken. Dit realiseren vereist niet alleen dat plastics langer bruikbaar moeten zijn, maar ook dat ze beter onderhouden moeten kunnen worden.

  1. Het onderzoek naar circulaire plastics in de praktijk 

Het belang van het gebruik van circulaire plastics mag ondertussen wel duidelijk zijn, alleen hoe verloopt het onderzoek er naar precies in de praktijk? In eerste instantie is het zo dat er door verschillende partijen vooral de focus wordt gelegd op chemische recycling. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een technologie waarbij hoge druk en hitte ervoor moeten zorgen dat de plastic polymeren gescheiden kunnen worden van de zogenaamde hulpmiddelen welke in plastics zijn terug te vinden. Het gaat hierbij dan onder meer om de kleurstoffen en om zogenaamde vulmiddelen. Omwille van het feit dat er bij het toepassen van deze recyclingtechniek geen sprake meer is van verbranding wordt ervoor gezorgd dat de polymeren kwalitatief hoogwaardig kunnen blijven. Dit heeft als resultaat dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn voor de plastic industrie.